MAN 2 BANJARNEGARA

MY IDOLA

GURU

banner man

GURU DAN KARYAWAN MAN 2 BANJARNEGARA

NO NAMA,
NIP, PANGKAT GOLONGAN
ALAMAT
FOTO
1. DRS.H.MASAGUS SYAMSUDDIN,S.Pd.M.Ag
195206211986031001, Pembina Tk.I (IV/b)
KAUMAN BAGELEN PURWOREJO
Kepala MAN 2 Banjarnegara
05
2. DRA. MU’JIZATUL LAELIYAH
195709171981032001, Pembina Tk.I (IV/b)
RT. 02/II Gumelar Kelurahan Wangon Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
 
3. SYAROTUN, BA. S.PD
195603171984031003, Pembina (IV/a)
RT. 01 RW. II Kel. Wangon, Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Sosiologi dan BTQ
4
4. SUWARJO, S.AG
195803151983031001, Pembina (IV/a)
RT. 02 RW. VII Desa Gemuruh, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Qur’an Hadits
8
5. DRA. FUADRIYAH
195904051992032001, Pembina (IV/a)
RT. 05/III Blambangan Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Qur’an Hadits
7
6. DRS. NELIYATNO
196411231991021001, Pembina (IV/a)
RT. 05 RW. II Kel. Kutabanjarnegara Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
5
7. DRS. AKHMAD MUKHTASOR
196507081994031002, Pembina (IV/a)
RT. 02 RW. III Semampir Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Sejarah
12
8. DRS. GATOT MUHTADI, M.Pd
196611131994031002, Pembina (IV/a)
RT. 94 RW. II Kel. Kutabanjarnegara, Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Penjas Orkes, BP / BK
15
9. DRA. NUNING PUDJI WINARSIH
196611191994032001, Pembina (IV/a)
RT. 03 RW. IV Desa Gumingsir, Kec. /Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : BP / BK
11
10. SUNARYO, S.PD. MM
196705081993031002, Pembina (IV/a)
RT. 07 RW. VIII Kel. Kutabanjarnegara, Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Biologi
14
11. MUH. SIDIK, MA
196705251998031002, Pembina (IV/a)
RT. 02 RW. VIII Danaraja Purwanegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Arab, SKI, dan Ilmu Kalam

20

12. DRA. KUSMIYATI
196712141993032004, Pembina (IV/a)
Jalan raya Pucang Km. 3 No. 4 Bawang, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Biologi

6

13. DRA. NURUL BADRIYATI, M.Pd
196801141997032001, Pembina (IV/a)
RT. 02/II Wangon Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Matematika
13
14. DRA. DEWI NUR WIDIASTUTI
196804271994032001, Pembina (IV/a)
Jl. Ki Jagapati No. 3a Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Seni Budaya
10
15. SITI ROCHANI RAHAJENG, S.PD
196808221996032002, Pembina (IV/a)
RT. 02 RW. 07 Kutabanjarnegara Kec/Kab. Banjaregara
Guru Mata Pelajaran : Sejarah
19
16. DRS. AZIZ PURWANTO
196903231994031005, Pembina (IV/a)
RT. 02 RW. III Kel. Wangon Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Fisika
17. KUSTANTINAH, S.PD
196906191992032001, Pembina (IV/a)
RT. 02 RW. III Kutabanjarnegara Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Kimia
18
18. TATIK NURWIYATI, S.PD
197008141998032003, Pembina (IV/a)
RT. 05 RW. II Kel Kutabanjarnegara Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Kimia
21
19. AMBAR TRI SETYO YUWONO, S.PD
197010241998031003, Pembina (IV/a)
RT. 01 RW. V Kec . Bawang Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Ekonomi / Akuntansi
22
20. SUGIYANTO, S.PD
197205181999031003, Pembina (IV/a)
Gading Rejo RT. 02 RW. VIII Kutabanjarnegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : TIK

23

21. NATIR, S.Pd
196707111996031001, Pembina (IV/a)
Plodongan Rt.01/01, Sukoharjo, Wonosobo
Guru Mata Pelajaran : PKn
 
22.

ELI FITRI CHOMSIATUN, S. Pd
Kutabanjarnegara, RT.03/8, Banjarnegara

Guru Mata Pelajaran : Kimia

16
23.

Budi Hartono, S. Pd (Bhs. Inggris)
Kel. Kedungjati, RT.03/10, Bukateja,

Guru Mata Pelajaran : Bahasa Inggris

DSC_0547 edit
24. ARIA EKA WINARNI, S.PD
197202212005012002, Penata (III/c)
Jl. Kijagapati No. 75a Krandegan Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : PKn
29
25. NUR SAMSIYAH, S.PD
150374369000000000, Penata (III/c)
RT. 01 RT. 03 Kandangwangi Wanadadi, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Biologi dan BTQ
27
26. R. KUSDARYOKO, S.PD
196919282005011002, Penata (III/c)
Jl. Kauman 50B RT. 01 RW. VII Purworejo Klampok, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Indoensia
28
27. SUTIYANI, S.PD
197210212003122002, Penata (III/c)
RT. 04 RW. 07 Pucang Kec. Bawang Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
25
28. ROWI, S.AG
197408302001121003, Penata (III/c)
RT. 01 RW I Pucang, Kec. Bawang Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Arab, BTQ
24
29. IMAM HERI PURNOMO, S.PD
197501052005011002, Penata (III/c)
RT. 03/VIII Danaraja, Purwanegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Ekonomi / Akuntansi
31
30. SUPRIHATUN, S.PD
197508042005012003, Penata (III/c)
RT. 01/V Bawang Kec. Bawang Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Geografi
39
31. LILI MAENANI, S.PD
197704282005012002, Penata (III/c)
RT. 01/I Blambangan Kec. Bawang Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Fisika
37
32. DWI LINA RAHMAWATI, S.PD
197804092005012002, Penata (III/c)
Jalan Raya Timur No. 15 RT. 07 RW. 01 Wanakarsa Wanadadi, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Matematika
34
33. MASRURO TAINA AFRIANI, S.PD
197904082003122001, Penata (III/c)
RT. 03 RW. I Twelagiri Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Sosiologi
26
34. AWALUDIN RAHMAT HIDAYAT, S.PD
197904122005011004, Penata (III/c)
RT. 02/I Lengkong Kec. Rakit Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Seni Badaya / Seni Musik
32
35. NANANG KURNIAWAN, S.PD
198002252005011002, Penata (III/c)
RT. 01/I Kesenet Banjarmangu, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Matematika, BTQ
30
36. USWAH NUR FARKHATI, S.PD
198003212005012001, Penata (III/c)
RT. 04/I Kesenet Banjarmangu Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Inggris, BTQ
35
37. NOVIATI KHODIJAH, S.PD
198011302005012005, Penata (III/c)
RT. 03/VI Kutabanjarnegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
33
38. RATNA JEKI PARWATI, S.PD
198012202005012001, Penata (III/c)
Mertasari RT. 01/II Purwanegara, Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Ekonomi / Akuntansi
38
39. MISIAM SITI NURKHASANAH, S.PD
198107292005012001, Penata (III/c)
RT. 03/III Bawang, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Fiqih, BTQ
36
40. NUNUNG TRIYANI
196109251982032007, Penata Muda Tk.I (III/b)
RT. 02 RW. 01 Desa / Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara
Kepala Ur. Tata Usaha
DSC_6345
41. BUDI SANTOSA
196104301988031001, Penata Muda Tk.I (III/b)
RT. 02 RW. I Karangtengah Kec/Kab. Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
DSC_6333
42. SIDIK WIBOWO AKHMAD, S.PD
197507132005011003, Penata Muda Tk.I (III/b)
RT. 02 RW. 1 Wangon Kec. Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Fiqih, Aqidah Akhlak, BP / BK
40
43. ROKHIMAH, S.PD
197105082006042022, Penata Muda (III/a)
RT. 03 RW III Gentansari Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Keterampilan, Bahasa Jawa
 
44. M. ALI SHOLIHUDIN Z, S.AG
197106152007011048, Penata Muda (III/a)
Blambangan RT. 01/II Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : SKI, Fiqih, Aqidah Akhlak, BTQ
42
45. IDA HAERANI RAKHMAWATI, S.Pd
197506132007012025, Penata Muda (III/a)
RT. 02 RW. 01 Karangtengah Kec./Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Fisika
43
46. SETYA MURNI, S.Pd
197901112007102002, Penata Muda (III/a)
RT. 03 RW. 09 Gumiwang, Purwanegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Penjas Orkes
46
47. PRIO PAMBUDI, S.Pd
197905122007101003, Penata Muda (III/a)
RT. 03 RW. 04 Blambangan, Bawang, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Geografi
45
48. YULI MARWATI, S.Pd
198010122007102004, Penata Muda (III/a)
RT. 02 RW. 05 Gumiwang, Purwanegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Matematika
44
49. AGUS MAHMUD, S.Pd I
198008182007101002, Penata Muda (III/a)
RT. 01 RW. 02 Blambangan, Bawang, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Matematika, BTQ
48
50. DYAH IRYANI WULANDARI, SE
197411152007102002, Penata Muda (III/a)
RT. 02 RW. 02 Kutabanjarnegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa
47
51. ENI SUPRIHARTINI, S.Pd
197412132007102002, Penata Muda (III/a)
Jl. Selamanik No. 17 RT. 03/III Kutabanjarnegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Keterampilan
 
52. FASIHA AS’AD
196408061993032003, Penata Muda (III/a)
RT. 02/I Karangtengah Kec/Kab. Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
DSC_6338
53. ADI ANDOYO, S.Pd
197811212009011013, Penata Muda (III/a)
RT. 01 RW. 03 Larangan Kulon, Mojotengah, Wonosobo
Guru Mata Pelajaran : BP / BK
DSC_6351
54. ELY MARGOWATI
198702022006042002, Pengatur Muda (II/a)
Banjarkulon RT. 01/I Banjarmangu, Kab. Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
DSC_6339
55. HAMDI
196209111983031004, Pengatur Muda (II/a)
RT. 01/III Karangtengah Kec. Kab. Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
DSC_6336
56. SLAMET SUNARYO
196610141986031002, Pengatur Muda (II/a)
RT. 02/I Karangtengah Kec/Kab. Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
DSC_6324
57. IRFAN AFANDI, S.KOM
RT. 05/I Blambangan, Bawang, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : TIK
picture-054
58. ADI TJAHJA SETIAWAN, SE
RT. 03/III, Kutabanjarnegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : TIK
 
59. ASIH TRI WIDYASTUTI, SH
Gumelar, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : PKN
 
60. MUNASIB, S.PdI
Badakarya, Madukara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Arab, Fiqih, Aqidah Akhlak
 
61. AGUS TRIAWAN, S.PdI
Danaraja, Mandiraja, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Ilmu Tafsir, Aqidah Akhlak
 
62. TSANIA HUSNA DZAKIYA, S.PdI
Kutabanjarnegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Arab
 
63. YATNO, S.Pd
Madukara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
 
64. SUTINI, A.Ma
RT. 01/V, Kemangkon, Purbalingga
Pegawai Tata Usaha
picture-054
65. HERI WIWIT PURNOMO, A.Ma
Pesanggrahan, Banjarmangu, Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
picture-053
66. AFLAHAH NUR ZAKIYAH, A.Ma
RT. 01/III, Purwanegara, Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
 
67.
 
AGUS PURWANTO
RT. 01/III, Karangtengah, Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
 
68. SUDARSO
RT. 05/II Gumelar, Wangon, Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
 
69. ABDUL HAMID
RT. 02/III Wangon, Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
 
70. MOH. NGABAS
RT. 02/II Kutabanjarnegara, Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
 
71. SLAMET NUROCHMAN
Wangon RT. 01/III, Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
 
72. MUH. HARYONO
RT. 02/III, Wangon, Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
 
73.
YESTI

Jenggawur RT. 02/I, Banjarmangu, Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
 
Iklan

11 Tanggapan to “GURU”

  1. Sudarsono said

    Salam buat Ibu Guru Fuadriyah dan Laeliyah dan salam untuk Bapak dan Ibu Guru yang masih sugeng serta teman-teman belajar di PGAN 1972 kalau ketemu. Semoga selalu istiqomah membangun almamater.

    Sudarsono
    Asal Gumiwang, Purwanegara
    Saat ini ngajar di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat.

  2. MASA NGGA’ ADA NAMA GURU-GURU BARU

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: