MAN 2 BANJARNEGARA

MY IDOLA

GURU

banner man

GURU DAN KARYAWAN MAN 2 BANJARNEGARA

NO NAMA,
NIP, PANGKAT GOLONGAN
ALAMAT
FOTO
1. DRS.H.MASAGUS SYAMSUDDIN,S.Pd.M.Ag
195206211986031001, Pembina Tk.I (IV/b)
KAUMAN BAGELEN PURWOREJO
Kepala MAN 2 Banjarnegara
05
2. DRA. MU’JIZATUL LAELIYAH
195709171981032001, Pembina Tk.I (IV/b)
RT. 02/II Gumelar Kelurahan Wangon Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
 
3. SYAROTUN, BA. S.PD
195603171984031003, Pembina (IV/a)
RT. 01 RW. II Kel. Wangon, Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Sosiologi dan BTQ
4
4. SUWARJO, S.AG
195803151983031001, Pembina (IV/a)
RT. 02 RW. VII Desa Gemuruh, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Qur’an Hadits
8
5. DRA. FUADRIYAH
195904051992032001, Pembina (IV/a)
RT. 05/III Blambangan Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Qur’an Hadits
7
6. DRS. NELIYATNO
196411231991021001, Pembina (IV/a)
RT. 05 RW. II Kel. Kutabanjarnegara Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
5
7. DRS. AKHMAD MUKHTASOR
196507081994031002, Pembina (IV/a)
RT. 02 RW. III Semampir Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Sejarah
12
8. DRS. GATOT MUHTADI, M.Pd
196611131994031002, Pembina (IV/a)
RT. 94 RW. II Kel. Kutabanjarnegara, Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Penjas Orkes, BP / BK
15
9. DRA. NUNING PUDJI WINARSIH
196611191994032001, Pembina (IV/a)
RT. 03 RW. IV Desa Gumingsir, Kec. /Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : BP / BK
11
10. SUNARYO, S.PD. MM
196705081993031002, Pembina (IV/a)
RT. 07 RW. VIII Kel. Kutabanjarnegara, Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Biologi
14
11. MUH. SIDIK, MA
196705251998031002, Pembina (IV/a)
RT. 02 RW. VIII Danaraja Purwanegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Arab, SKI, dan Ilmu Kalam

20

12. DRA. KUSMIYATI
196712141993032004, Pembina (IV/a)
Jalan raya Pucang Km. 3 No. 4 Bawang, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Biologi

6

13. DRA. NURUL BADRIYATI, M.Pd
196801141997032001, Pembina (IV/a)
RT. 02/II Wangon Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Matematika
13
14. DRA. DEWI NUR WIDIASTUTI
196804271994032001, Pembina (IV/a)
Jl. Ki Jagapati No. 3a Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Seni Budaya
10
15. SITI ROCHANI RAHAJENG, S.PD
196808221996032002, Pembina (IV/a)
RT. 02 RW. 07 Kutabanjarnegara Kec/Kab. Banjaregara
Guru Mata Pelajaran : Sejarah
19
16. DRS. AZIZ PURWANTO
196903231994031005, Pembina (IV/a)
RT. 02 RW. III Kel. Wangon Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Fisika
17. KUSTANTINAH, S.PD
196906191992032001, Pembina (IV/a)
RT. 02 RW. III Kutabanjarnegara Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Kimia
18
18. TATIK NURWIYATI, S.PD
197008141998032003, Pembina (IV/a)
RT. 05 RW. II Kel Kutabanjarnegara Kec/Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Kimia
21
19. AMBAR TRI SETYO YUWONO, S.PD
197010241998031003, Pembina (IV/a)
RT. 01 RW. V Kec . Bawang Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Ekonomi / Akuntansi
22
20. SUGIYANTO, S.PD
197205181999031003, Pembina (IV/a)
Gading Rejo RT. 02 RW. VIII Kutabanjarnegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : TIK

23

21. NATIR, S.Pd
196707111996031001, Pembina (IV/a)
Plodongan Rt.01/01, Sukoharjo, Wonosobo
Guru Mata Pelajaran : PKn
 
22.

ELI FITRI CHOMSIATUN, S. Pd
Kutabanjarnegara, RT.03/8, Banjarnegara

Guru Mata Pelajaran : Kimia

16
23.

Budi Hartono, S. Pd (Bhs. Inggris)
Kel. Kedungjati, RT.03/10, Bukateja,

Guru Mata Pelajaran : Bahasa Inggris

DSC_0547 edit
24. ARIA EKA WINARNI, S.PD
197202212005012002, Penata (III/c)
Jl. Kijagapati No. 75a Krandegan Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : PKn
29
25. NUR SAMSIYAH, S.PD
150374369000000000, Penata (III/c)
RT. 01 RT. 03 Kandangwangi Wanadadi, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Biologi dan BTQ
27
26. R. KUSDARYOKO, S.PD
196919282005011002, Penata (III/c)
Jl. Kauman 50B RT. 01 RW. VII Purworejo Klampok, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Indoensia
28
27. SUTIYANI, S.PD
197210212003122002, Penata (III/c)
RT. 04 RW. 07 Pucang Kec. Bawang Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
25
28. ROWI, S.AG
197408302001121003, Penata (III/c)
RT. 01 RW I Pucang, Kec. Bawang Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Arab, BTQ
24
29. IMAM HERI PURNOMO, S.PD
197501052005011002, Penata (III/c)
RT. 03/VIII Danaraja, Purwanegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Ekonomi / Akuntansi
31
30. SUPRIHATUN, S.PD
197508042005012003, Penata (III/c)
RT. 01/V Bawang Kec. Bawang Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Geografi
39
31. LILI MAENANI, S.PD
197704282005012002, Penata (III/c)
RT. 01/I Blambangan Kec. Bawang Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Fisika
37
32. DWI LINA RAHMAWATI, S.PD
197804092005012002, Penata (III/c)
Jalan Raya Timur No. 15 RT. 07 RW. 01 Wanakarsa Wanadadi, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Matematika
34
33. MASRURO TAINA AFRIANI, S.PD
197904082003122001, Penata (III/c)
RT. 03 RW. I Twelagiri Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Sosiologi
26
34. AWALUDIN RAHMAT HIDAYAT, S.PD
197904122005011004, Penata (III/c)
RT. 02/I Lengkong Kec. Rakit Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Seni Badaya / Seni Musik
32
35. NANANG KURNIAWAN, S.PD
198002252005011002, Penata (III/c)
RT. 01/I Kesenet Banjarmangu, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Matematika, BTQ
30
36. USWAH NUR FARKHATI, S.PD
198003212005012001, Penata (III/c)
RT. 04/I Kesenet Banjarmangu Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Inggris, BTQ
35
37. NOVIATI KHODIJAH, S.PD
198011302005012005, Penata (III/c)
RT. 03/VI Kutabanjarnegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
33
38. RATNA JEKI PARWATI, S.PD
198012202005012001, Penata (III/c)
Mertasari RT. 01/II Purwanegara, Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Ekonomi / Akuntansi
38
39. MISIAM SITI NURKHASANAH, S.PD
198107292005012001, Penata (III/c)
RT. 03/III Bawang, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Fiqih, BTQ
36
40. NUNUNG TRIYANI
196109251982032007, Penata Muda Tk.I (III/b)
RT. 02 RW. 01 Desa / Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara
Kepala Ur. Tata Usaha
DSC_6345
41. BUDI SANTOSA
196104301988031001, Penata Muda Tk.I (III/b)
RT. 02 RW. I Karangtengah Kec/Kab. Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
DSC_6333
42. SIDIK WIBOWO AKHMAD, S.PD
197507132005011003, Penata Muda Tk.I (III/b)
RT. 02 RW. 1 Wangon Kec. Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Fiqih, Aqidah Akhlak, BP / BK
40
43. ROKHIMAH, S.PD
197105082006042022, Penata Muda (III/a)
RT. 03 RW III Gentansari Kec. Pagedongan Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Keterampilan, Bahasa Jawa
 
44. M. ALI SHOLIHUDIN Z, S.AG
197106152007011048, Penata Muda (III/a)
Blambangan RT. 01/II Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : SKI, Fiqih, Aqidah Akhlak, BTQ
42
45. IDA HAERANI RAKHMAWATI, S.Pd
197506132007012025, Penata Muda (III/a)
RT. 02 RW. 01 Karangtengah Kec./Kab. Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Fisika
43
46. SETYA MURNI, S.Pd
197901112007102002, Penata Muda (III/a)
RT. 03 RW. 09 Gumiwang, Purwanegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Penjas Orkes
46
47. PRIO PAMBUDI, S.Pd
197905122007101003, Penata Muda (III/a)
RT. 03 RW. 04 Blambangan, Bawang, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Geografi
45
48. YULI MARWATI, S.Pd
198010122007102004, Penata Muda (III/a)
RT. 02 RW. 05 Gumiwang, Purwanegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Matematika
44
49. AGUS MAHMUD, S.Pd I
198008182007101002, Penata Muda (III/a)
RT. 01 RW. 02 Blambangan, Bawang, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Matematika, BTQ
48
50. DYAH IRYANI WULANDARI, SE
197411152007102002, Penata Muda (III/a)
RT. 02 RW. 02 Kutabanjarnegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa
47
51. ENI SUPRIHARTINI, S.Pd
197412132007102002, Penata Muda (III/a)
Jl. Selamanik No. 17 RT. 03/III Kutabanjarnegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Keterampilan
 
52. FASIHA AS’AD
196408061993032003, Penata Muda (III/a)
RT. 02/I Karangtengah Kec/Kab. Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
DSC_6338
53. ADI ANDOYO, S.Pd
197811212009011013, Penata Muda (III/a)
RT. 01 RW. 03 Larangan Kulon, Mojotengah, Wonosobo
Guru Mata Pelajaran : BP / BK
DSC_6351
54. ELY MARGOWATI
198702022006042002, Pengatur Muda (II/a)
Banjarkulon RT. 01/I Banjarmangu, Kab. Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
DSC_6339
55. HAMDI
196209111983031004, Pengatur Muda (II/a)
RT. 01/III Karangtengah Kec. Kab. Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
DSC_6336
56. SLAMET SUNARYO
196610141986031002, Pengatur Muda (II/a)
RT. 02/I Karangtengah Kec/Kab. Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
DSC_6324
57. IRFAN AFANDI, S.KOM
RT. 05/I Blambangan, Bawang, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : TIK
picture-054
58. ADI TJAHJA SETIAWAN, SE
RT. 03/III, Kutabanjarnegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : TIK
 
59. ASIH TRI WIDYASTUTI, SH
Gumelar, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : PKN
 
60. MUNASIB, S.PdI
Badakarya, Madukara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Arab, Fiqih, Aqidah Akhlak
 
61. AGUS TRIAWAN, S.PdI
Danaraja, Mandiraja, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Ilmu Tafsir, Aqidah Akhlak
 
62. TSANIA HUSNA DZAKIYA, S.PdI
Kutabanjarnegara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Arab
 
63. YATNO, S.Pd
Madukara, Banjarnegara
Guru Mata Pelajaran : Bahasa Inggris
 
64. SUTINI, A.Ma
RT. 01/V, Kemangkon, Purbalingga
Pegawai Tata Usaha
picture-054
65. HERI WIWIT PURNOMO, A.Ma
Pesanggrahan, Banjarmangu, Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
picture-053
66. AFLAHAH NUR ZAKIYAH, A.Ma
RT. 01/III, Purwanegara, Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
 
67.
 
AGUS PURWANTO
RT. 01/III, Karangtengah, Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
 
68. SUDARSO
RT. 05/II Gumelar, Wangon, Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
 
69. ABDUL HAMID
RT. 02/III Wangon, Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
 
70. MOH. NGABAS
RT. 02/II Kutabanjarnegara, Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
 
71. SLAMET NUROCHMAN
Wangon RT. 01/III, Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
 
72. MUH. HARYONO
RT. 02/III, Wangon, Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
 
73.
YESTI

Jenggawur RT. 02/I, Banjarmangu, Banjarnegara
Pegawai Tata Usaha
 

10 Tanggapan to “GURU”

  1. MASA NGGA’ ADA NAMA GURU-GURU BARU

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: